ÇAKRA NEDİR?…

Fiziksel bedenimizde hayati enerji akışımızı sağlayan ve bu enerjiyi tüm vücudumuza dağıtan enerji noktalarına Çakra diyoruz. Sanskritçe kökenli bir kelimedir. Tekerlek ya da dönüş demektir, ruhani olarak enerji girdapları anlamına gelir. Bedenimizde saat yönünde tıpkı bir tekerlek gibi dönerler ve saÇAKRA-1ğlıklı olduğumuzda lotus çiçeği gibi açarlar.

Çakralar vücudumuzda bulunan metafiziksel veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktasıdırlar. Bedenimizde bir çok çakra bulunur. Avuç içlerinde, tabanlarda, diz kapaklarında, dirseklerde… 7 ana çakra merkezi ise vücudumuzda omurga boyunca sıralanır. Herbir çakranın kendine özgü karakteri vardır. Okumaya devam et

AROMATERAPİ

AROMATERAPİ NEDİR…AromaTherapy-lavendar1.jpg

Aroma= Koku, Terapi= Tedavi anlamına gelir. Koku tedavisidir. Ancak bununla sınırlı değildir. Aromaterapi esansiyel yağların kullanımıyla yapılan bir iyileştirme durumudur. Esansiyel ise; Latince kökenli bir kelime olup İngilizce ve Fransızca’ da bir şeyin asıl kısmı, özü, anlamına gelir.  Bitkilerin özlerini ve vitamin ve hormonlar gibi hayati değerlerini taşır.  Okumaya devam et