İçeriğe geç

My CMS Yazılar

KÖK ÇAKRA (Mulahadra)

Cinsel organımız ve anüs arasında bulunan Kök Çakra, fiziksel dünyayı simgeler. Ölüm ve Hayatın Kapısı olarak bilinir. 1 ila 8 yaşları arasında geliştiği için ilk çakramızdır. Kişilik gelişimimizin temelini oluşturur. Burası canlı kalmanın ve evrenin bereketinden pay alma kabiliyetinin merkezidir. Aile bağlarımız, hayattKOK.jpga kalma içgüdümüz, güven duygumuz, bir yere ait olma arzusu bu çakrayla ilgilidir. Hayatta kalabilmemiz ve devam ettirebilmemiz için bize gerekli enerjiyi Kök Çakra sağlar. Mulahadra çakra 4 temelden oluşur: Zihin -Akıl – Bilinç – Ego. Yaşamdan ölüme kadar edindiğimiz tüm anılar burada saklanır. Yani bu çakra bilinçaltı depomuzdur. Bu nedenle, Karmik Kanunu’na göre gelecekteki kaderimizin seyrini içerir. Korkuyu barındırır. Korkumuz arttıkça kendimizi tehdit altında hisseder ve panikleriz. İnsanoğlunun varlığından bu yana, hayatta kalma içgüdümüzün kaynağı olan kaçma, saldırma gibi dürtüleri tetikleyen adrenalinin salgılandığı bezler de kök çakrayla bağlantılıdır.

Yorum Bırak

GÖBEK ÇAKRASI- SOLAR PLEXUS (Manipura)

Bizi huzurlu ve cömert kılan merkezdir. Bize memnuniyet duygusunu verir. 3. çakra irademizi simgeler. Anahtar kelimeleri ‘Kişisel güç’ ve ‘Benlik saygısı’dır. Bedende dolaşan enerji burada özümsenir. Göbek deliğimizle göğüs kafesi arasında yer alır. Solar plexus sanskritçede ‘Şehvetli Taş’ anlamına gelir. Değişim ve hareket bu çakrayla ilgilidir. Manipura, ruhumuzu sadece
GOBEK.jpgduygusal ve zihinsel yönden değil, aynı zamanda psişik deneyimlerini de yönetir. Bu anlamda sezgilerinize ve hislerinize güvenmek sizin için faydalı olacaktır. Bu çakranın gelişimi ondört ve yirmi bir yaşları arasındadır. Bu yaştaki gençte kendine güven ve benlik değerinin geliştiği görülür. Üst karın, safra kesesi, karaciğer, orta omurga, böbrek, küçük bağırsak ve mide bu çakrayla ilgidir.

Yorum Bırak

KALP ÇAKRA (Anahata)

En güzel ve zengin çakralardan biridir. Evrenin en keyifli duygu ve deneyimlerini yaşamamız için hazine sandığını sunar bize. İki göğüs ortasında, kalp bölgesindedir. Sevgi, kalp çakrasının sembolüdür. Kalp, İlahi aşka açıldığında aşkımız sonsuz olur. Birine sevgi dolu duygular göndermek için kalp çakranızı açık tutun ve ‘Seni seviyorum ve her zaman seni düşünüyorum’ deyin. Gelişimi 21 iKALP.jpgla 24 yaşlar arasındadır. Bu dönemde büyük aşklar yaşanır ve çoğu evlilikle sonuçlanır. Anahata ‘sonsuz’ ve ‘sürekli’ anlamına gelir. Sevinç, barış, sevgi, uyum, mutluluk, berraklık, saflık, merhamet, anlayış, bağışlama, sabır ve şefkat Kalp çakrasının özellikleridir. Timüs bezi bu çakranın etkilediği salgı sistemidir. Kalp, solunum yolları, akciğerler ve dolaşım sistemi bu çakra ile ilgilidir.

Yorum Bırak

BOĞAZ ÇAKRASI (Vishuddi)

Fiziksel ve ruhsal arınma merkezidir. Konuşma ve yazma yeteneğimizi geliştirir. İletişim, kişinin kendi ihtiyaçları için sorumluluk almayı öğrenme, itiraf, kendini tanıma ve ifade etmeyi sağlar. Yirmi sekiz ve otuzbeş yaşları arasında gelişir. Otuzlu yaşlar kariyerimize odaklandığmız yaşlardır. Bu çakra, hayatımızdaki başarıları ya da başarısızlıkları belirler. Boğazımızın üstünde köprücük kemiği ile gırtlak arasında yer alır. Boğaz, tiroid bezi, ses telleri, bBOĞAZ.jpgoyun, ağız, diş ve diş etleri ve yemek borusu ilgili olduğu organlardır.

Boğaz çakra dengede ise;  Kendimizi pozitif yönde ifade edebilir, yapıcı tavırlar sergileriz. Hayattan ne istediğimizi biliriz. Soru sormaktan çekinmez, kuvvetli iletişimler kurarız. Boğaz çakrasının uyumlu çalıştığı durumlarda; ses sanatçısı, konuşmacı, spiker, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklamcılığa yatkınlık sağlarız.

Yorum Bırak

ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI (Ajna)

Kendimizi tanıma, bilgelik, fikirler, kavrama ve anlama, sezgisel akıl ve görselleştirme eylemi (imajinasyon) bu çakra ile ilgilidir. Varlığımızın derinliklerinden gelir, iç rehberliğe erişmemize olanak sağlar ve zihnin ötesini görmemizi kolaylaştırır.
Bu çakra enerjisi
bize, manevi tefekk3.GOZ..jpgür (Allah’ın yarattığı varlıklardan, kainattaki eşsiz mükemmellikteki düzenden ders çıkarmak demektir ) deneyimi sağlar. Rüyalar, hedefler ve değerler burada başlar. Alnın ortasında yer alır. Ajna sanskritçede ‘bilmek’ demektir. Bu çakranın etkilendiği sistem hipofizdir. Hipofizin beynimizdeki en önemli işlevi dışardan aldığı tüm mesajları toplayarak hipotalamusa göndermektir. Kök çakranın etkilediği salgı sisteminden başlayarak yukarıya doğru gelen tüm mesajları hipofiz toplar.

Yorum Bırak

TAÇ ÇAKRA (Sahasrara)

İlahi olanla aramızda köprü görevini üstlenen bu çakra ‘Bin yapraklı Lotus çiçeği’ ile anılır. Başımızın tepesinde ortada yer alır. Tüm çakraların baş tacıdır. Evrendeki her şeyi yaratan İlahi enerjiye ulaşmanın noktasıdır. Aydınlanmaya, farkındalığa giden yolda
kök çakradan yukarıya doğru bizTACe tek tek yardım eden çakralar birliğe, Taç çakra ile varırlar. Eşsiz frekansı kozmik evrenle içiçedir. İnsan bilincinin son kilometre taşıdır. Ruhsal odaklanmanın merkezidir. Deliğindiğinde derin vecd hali ( samadhi) yaşanır. Kutsal enerji burada sonsuz ve ebedidir. Sahasrara yüce varlığın makamına ulaşma çakrasıdır. 
Beyin, beyin zarı, kafatası, epifiz bezi ve sinir sitemi etkilediği organlardır.

Yorum Bırak

SAKRAL-Cinsel Çakra (Swadisthana)

10Evrendeki güzellikleri görmemizi sağlayan bu çakra bizi İlahi Kaynağa bağlar. İstikrarın, saf bilginin ve konsantrasyon gücümüzün de merkezidir. Düşünce ve yaratıcılık enerjisi ile bizi besler. Yaratıcılığının yakıtı ise tutkudur. Göbek deliğimizin iki parmak altındadır. Sakral çakra, 8 ila 14 yaşları arasında gelişir. Bu nedenle gelişim çağında
SAKRAL.jpgikinci çakra dengesizliği yaşanır. Bu dönemde aile ve çevrenin tutumu önemlidir. Çünkü çocuk ya kendini doğru ifade edecek ortamı bulur ya da bastırmak zorunda kalır. Duyguların özgür akmaması durumunda dengesizlikler başlar. Aynı zamanda cinsel çakradır. Geçmişe ait duygusal görürüntüler burada saklanır. Bu çakra cinsel seçimlerimizi belirler ve cinsel organlarımızı kontrol eder. Çevremizle sevgi bağı oluşturacak enerjiyi üretir.

Yorum Bırak

KUNDALINI REIKI

KUNDALINI REIKI VE UYANIŞ…

Kendini keşfetme, iç-uyanış ve ruhsal yolculuğa çıkmak isteyenler için oldukça faydalı bir metoddur. Kundalini Sanskritçe’dir ve ‘Kunda’ kelimesinden türemiştir.

Yorum Bırak